فرم پرسشنامه تفاوتهاي فردي

فرم-پرسشنامه-تفاوتهاي-فردي

دانشجوی گرامی این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد سوالات 22 سوال 5 گزینه ای است. آلفای کرونباخ پرسشنامه 82/ بدست آمده است. مولفه های تفاوت های فردی عبارتند از: هوش، ادراك، استعداد، شخصيت، خلاقي…

 

دانلود فایل

منبع : آربیتا فایلفرم پرسشنامه تفاوتهاي فردي
برچسب ها : پرسشنامه ,تفاوتهاي فردي ,پرسشنامه تفاوتهاي