تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان

تاثیر-بازی-های-رایانه-ای-خشن-بر-پرخاشگری-دانش-آموزان

پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند. جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تشکیل می دادند. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش …

دانلود فایل

منبع : آربیتا فایلتاثیر بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان
برچسب ها : دانش ,آموزان ,پرخاشگری ,رایانه ,دانش آموزان ,پرخاشگری دانش ,تاثیر بازی