فایل پروژه تحلیل ورق چهارگوش ضخیم ارتوتروپ به روش GDQ

فایل-پروژه-تحلیل-ورق-چهارگوش-ضخیم-ارتوتروپ-به-روش-gdq

فایل پروژه تحلیل ورق چهارگوش ضخیم ارتوتروپ به روش GDQ به همراه کد Matlab، تئوری برشی مرتبه اول برای صفحات: طبق تئوری برشی مرتبه اول برای صفحات، همانطور که شکل نشان می‌دهد، نرمال‌های عرضی پس از تغییر شکل صفحه بر صفحه میانی عمود باقی نمی‌مانند. علت این امر در نظر گرفتن اثرات تنش‌های برشی در تغییر شکل‌ها ..

دانلود فایل

منبع : آربیتا فایلتحلیل ورق چهارگوش ضخیم ارتوتروپ به روش GDQ
برچسب ها : برشی ,ارتوتروپ ,ضخیم ,چهارگوش ,تحلیل ,ضخیم ارتوتروپ ,چهارگوش ضخیم ,برشی مرتبه ,تئوری برشی ,پروژه تحلیل ,فایل پروژه تحلیل