فرم پرسشنامه نیازهای اساسی خود تعیین گری

فرم-پرسشنامه-نیازهای-اساسی-خود-تعیین-گری

این پرسشنامه حاوی 21 سوال می باشد که با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده است. منبع اصلی و پایایی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. یکی از مهمترین نظریه های انگیزش، نظریه خود تعیین گری (دسی و ریان، 1985) است. مطابق با این نظریه، سه نیاز روانشناختی اساسی وجوددارد: خودمختاری (Autonomy)، شایستگی …

دانلود فایل

منبع : آربیتا فایلپرسشنامه نیازهای اساسی خود تعیین گری
برچسب ها : پرسشنامه ,تعیین ,اساسی ,نیازهای اساسی ,پرسشنامه نیازهای ,پرسشنامه نیازهای اساسی