بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين المللي

بررسي-قاچاق-زنان-و-کودکان-در-اسناد-بين-المللي

چكيده: قاچاق انسان، به خصوص زنان و كودكان كه به بردگي عصر مدرن شهرت دارد، يكي از مصاديق جرايم سازمان يافته است كه از ابتداي دهه 1990 ميلادي شهرت يافته، و در اين سا ل هاي اخير به يك معضل جهاني تبديل شده است. قاچاق انسان را در قرن بيست ويكم ميتوان صورت جديدي از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. ..

دانلود فایل

منبع : آربیتا فایلپایان نامه بررسي قاچاق زنان و کودکان در اسناد بين المللي
برچسب ها : قاچاق ,زنان ,قاچاق زنان ,بررسي قاچاق